Více informací

Našim posláním je poskytovat konkrétní a viditelnou pomoc Neonatologickému oddělení s JIRP ve FN Motol.

 

Nadační fond N píše svoji historii už od roku 1999 (navázal plynule na činnost předchozí Nadace N, která byla založena roku 1993). Jeho základním posláním je rozvíjet a zlepšovat neonatologickou péči ve Fakultní nemocnici v Motole. Spoluzakladatel Nadačního fondu N Doc. MUDr. Petr Zoban, CSc. poukazuje na dva hlavní důvody vzniku fondu. Jedná se především o zlepšení vybavení pracoviště o nadstandardní specializované přístroje, a zároveň o rozšíření erudice odborného personálu.

Zdejší vysoce specializované pracoviště neonatologie poskytuje komplexní péči novorozencům všech hmotnostních kategorií, zejména pak těžce nezralým a kriticky nemocným pacientům se selhávajícími životními funkcemi, s nutností ventilační a oběhové podpory, pro které je určena jednotka intenzivní – resuscitační péče a oddělení specializované péče. Jedná se o jediné pracoviště v České republice, které může využívat 24 hod. denně, 7 dní v týdnu komplexní zázemí všech oborů dětského lékařství, veškerý laboratorní a vyšetřovací servis. Vše na nejvyšší úrovni. Proto se zde koncentrují novorozenci s vrozenými vývojovými vadami z celé republiky, jejichž porod je primárně plánovaný ve FN Motol zejména proto, aby akutní péče byla možná co nejdříve po porodu.

 

Zajímá vás toho ještě více? Co vše náš fond podporuje, kdo je jeho součástí a všechny ostatní informace? Navštivte prosím náš web, kde se to vše dozvíte. 

 

O-nadacnim-fondu-2